Breaking News

Tháng Tám, 2020

 • 10 Tháng Tám

  [SCAM]-Richway GAM – Lãi từ 2.1%/ngày, cho rút vốn sớm, đầu tư Min 20$

  Thông tin về HYIP: Website: https://richwaygam.com/ Ngày bắt đầu chạy:  04/8/2020 Cái gói đầu tư: Hiện tại, dự án đang mở 4 mức đầu tư cho khách hàng lựa chọn, bao gồm: Mức 1: Đầu từ từ 20$ đến 499$. Lợi nhuận 2.1% hàng ngày và nhận mãi mãi. Mức …

 • 10 Tháng Tám

  [SCAM]-ExoCapital – Lãi 2.2%/ngày trong 20 ngày, đầu tư Min 22$

  Thông tin về dự án: Website: https://exo.capital/ Ngày bắt đầu chạy:  31/7/2020 Cái gói đầu tư: Gói EXO Starter (Khuyến nghị đầu tư): Đầu tư từ 22$ đến 5,000$. Lợi nhuận 2.2% hàng ngày trong 20 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 44%. Gói EXO Premium: …

 • 10 Tháng Tám

  [SCAM]-Definitely Finance – Lãi 2.1%/ngày trong 20 ngày đầu tư Min 10$

  17/8 – Dự án có vấn đề về thanh toán Dừng đầu tư Thông tin về dự án: Website: https://definitelyfinance.com – SCAM Ngày bắt đầu chạy:  28/7/2020 – Scam 17/8: Hoạt động được 20 ngày Cái gói đầu tư: Đầu tư tối thiểu: 10$ – Lợi  nhuận 2.1%/ngày chu kỳ 20 …

Tháng Mười, 2019